Oglasi

Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 1076/03/17 od 30.01.2017. godine, LOK mikrokreditna fondacija Sarajevo objavljuje
 
O G L A S
o prodaji putničkih motornih vozila

1. PREDMET PRODAJE
Predmet prodaje su putnička motorna vozila u vlasništvu LOK mikrokreditne fondacije Sarajevo po specifikaciji kako slijedi:

R.BR: 1.
MARKA MODEL,TIP: ŠKODA FABIA 5J
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 1.4 DIZEL
BROJ ŠASIJE: TMBDF45J08S500281
REG.OZNAKA: E14-O-592
GODINA PROIZVOD.: 2007
KILOMETRI PREĐENI cca: 161797
POČETNA CIJENA (KM): 5.582
R.BR: 2.
MARKA MODEL,TIP: ŠKODA FABIA 5J
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 1.4 DIZEL
BROJ ŠASIJE: TMBBF45J78S500303
REG.OZNAKA: M51-E-981
GODINA PROIZVOD.: 2007
KILOMETRI PREĐENI cca: 177238
POČETNA CIJENA (KM): 4.456
R.BR: 3.
MARKA MODEL,TIP: ŠKODA FABIA 5J
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 1.2 BENZIN
BROJ ŠASIJE: TMBBH45J085500069
REG.OZNAKA: M09-A-947
GODINA PROIZVOD.: 2007
KILOMETRI PREĐENI cca: 94002
POČETNA CIJENA (KM): 4.186
R.BR: 4.
MARKA MODEL,TIP: ŠKODA FABIA 5J
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 1.4 DIZEL
BROJ ŠASIJE: TMBBF45JX85500988
REG.OZNAKA: O48-E-130
GODINA PROIZVOD.: 2008
KILOMETRI PREĐENI cca: 216118
POČETNA CIJENA (KM): 4.387
R.BR: 5.
MARKA MODEL,TIP: ŠKODA FABIA 6Y
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 1.9 DIZEL
BROJ ŠASIJE: TMBPF16YJ17S151193
REG.OZNAKA: E59-T-655
GODINA PROIZVOD.: 2007
KILOMETRI PREĐENI cca: 195229
POČETNA CIJENA (KM): 3.707
R.BR: 6.
MARKA MODEL,TIP: ŠKODA FABIA 5J
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 1.4 DIZEL
BROJ ŠASIJE: TMBBF45J18S500250
REG.OZNAKA: T93-O-089
GODINA PROIZVOD.: 2007
KILOMETRI PREĐENI cca: 173323
POČETNA CIJENA (KM): 4.215
R.BR: 7.
MARKA MODEL,TIP: ŠKODA FABIA 5J
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 1.4 DIZEL
BROJ ŠASIJE: TMBBF45JX8S500604
REG.OZNAKA: T10-E-942
GODINA PROIZVOD.: 2008
KILOMETRI PREĐENI cca: 110117
POČETNA CIJENA (KM): 5.749
R.BR: 8.
MARKA MODEL,TIP: ŠKODA FABIA 5J
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 1.4 DIZEL
BROJ ŠASIJE: TMBBF45J68S500602
REG.OZNAKA: A69-M-233
GODINA PROIZVOD.: 2008
KILOMETRI PREĐENI cca: 251408
POČETNA CIJENA (KM): 3.531
R.BR: 9.
MARKA MODEL,TIP: ŠKODA FABIA 6Y
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 1.9 DIZEL
BROJ ŠASIJE: TMBPF16Y07S451153
REG.OZNAKA: E59-T-653
GODINA PROIZVOD.: 2007
KILOMETRI PREĐENI cca: 236639
POČETNA CIJENA (KM): 2.380
R.BR: 10.
MARKA MODEL,TIP: ŠKODA FABIA 6Y
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 1.9 DIZEL
BROJ ŠASIJE: TMBPF16Y07S451170
REG.OZNAKA: E59-T-654
GODINA PROIZVOD.: 2007
KILOMETRI PREĐENI cca: 182203
POČETNA CIJENA (KM): 3.981
R.BR: 11.
MARKA MODEL,TIP: ŠKODA FABIA 6Y
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 1.9 DIZEL
BROJ ŠASIJE: TMBPF16YX7S451189
REG.OZNAKA: A03-T-917
GODINA PROIZVOD.: 2007
KILOMETRI PREĐENI cca: 143458
POČETNA CIJENA (KM): 4.528
R.BR: 12.
MARKA MODEL,TIP: ŠKODA FABIA 5J
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 1.2 BENZIN
BROJ ŠASIJE: TMBBH45J18S500646
REG.OZNAKA: M87-J-159
GODINA PROIZVOD.: 2008
KILOMETRI PREĐENI cca: 223648
POČETNA CIJENA (KM): 2.745
R.BR: 13.
MARKA MODEL,TIP: PEUGEOT 308 5FX
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 1.6 BENZIN
BROJ ŠASIJE: VF34C5FXC55020039
REG.OZNAKA: A29-M-457
GODINA PROIZVOD.: 2007
KILOMETRI PREĐENI cca: 111150
POČETNA CIJENA (KM): 8.425
R.BR: 14.
MARKA MODEL,TIP: ŠKODA FABIA 5J
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 1.2 BENZIN
BROJ ŠASIJE: TMBBH45J68S500092
REG.OZNAKA: A90-E-004
GODINA PROIZVOD.: 2007
KILOMETRI PREĐENI cca: 149474
POČETNA CIJENA (KM): 3.590
R.BR: 15.
MARKA MODEL,TIP: AUDI A6
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 3.0 DIZEL
BROJ ŠASIJE: WAUZZZ4G7CN020601
REG.OZNAKA: A23-J-523
GODINA PROIZVOD.: 2011
KILOMETRI PREĐENI cca: 55068
POČETNA CIJENA (KM): 41.449
R.BR: 16.
MARKA MODEL,TIP: ŠKODA FABIA 6Y
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 1.9 DIZEL
BROJ ŠASIJE: TMBPF16Y57S451181
REG.OZNAKA: E59-T-674
GODINA PROIZVOD.: 2007
KILOMETRI PREĐENI cca: 245340
POČETNA CIJENA (KM): 3.012
R.BR: 17.
MARKA MODEL,TIP: ŠKODA FABIA 5J
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 1.4 DIZEL
BROJ ŠASIJE: TMBBF45J78S500561
REG.OZNAKA: E83-O-061
GODINA PROIZVOD.: 2008
KILOMETRI PREĐENI cca: 323341
POČETNA CIJENA (KM): 2.396
R.BR: 18.
MARKA MODEL,TIP: ŠKODA FABIA 6Y [NEISPRAVNO VOZILO]
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 1.9 DIZEL
BROJ ŠASIJE: TMBPF16YX7S451144
REG.OZNAKA: J13-K-221
GODINA PROIZVOD.: 2007
KILOMETRI PREĐENI cca: 129859
POČETNA CIJENA (KM): 1.701
R.BR: 19.
MARKA MODEL,TIP: ŠKODA FABIA 5J [NEISPRAVNO VOZILO]
KUBIKAŽA, VRSTA GORIVA: 1.4 DIZEL
BROJ ŠASIJE: TMBBF45J49S500051
REG.OZNAKA: K75-J-885
GODINA PROIZVOD.: 2008
KILOMETRI PREĐENI cca: 131359
POČETNA CIJENA (KM): 2.711

Putnička motorna vozila po specifikaciji prodaju se u viđenom stanju, te naknadne reklamacije neće biti uvažene.
 
2. PREGLED VOZILA
Podaci sa fotografijama vozila mogu se pogledati na web portalu www.olx.ba i web stranici www.lok.ba, gdje su navedene i lokacije na kojima se pojedina vozila nalaze.
Zainteresirana lica mogu izvršiti pregled vozila uz prethodnu najavu i dogovor o terminu putem email adrese: a.veskovic@lok.ba, odnosno telefona 033/564-211 ili 061/735-326 od 8:00 do 16:00 radnim danom.
 
3. USLOVI PRODAJE
Putnička motorna vozila koja su predmet oglasa, prodaju se pojedinačno ponuđaču za najvišu ponuđenu cijenu, koja ne može biti niža od utvrđene početne cijene.
LOK MKF će najkasnije 5 (pet) dana po isteku roka za podnošenje ponuda, obavijestiti i pozvati podnositelje najpovoljinije ponude za svako pojedinačno vozilo da u toku od 3 (tri) dana izvrši uplatu ponuđene cijene i sa dokazom o uplati pristupi zaključenju ugovora.
Ukoliko pozvani ponuđač najpovoljnije ponude ne izvrši uplatu u gore navedenom roku, LOK MKF će pozvati podositelja slijedeće najpovoljnije ponude za isto vozilo.
 
4. ROK I NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDE
Ovaj oglas će se objaviti u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i „Oslobođenje“ i na web portalu www.olx.ba i web stranici www.lok.ba.
Rok za podnošenje ponuda je 20.02.2017. godine.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na oglas za prodaju vozila - ne otvarati“, putem preporučene pošte na adresu:
LOK mikrokreditna fondacija Sarajevo, ul. Skenderija br. 13, 71000 Sarajevo.