U skladu sa ukazanom potrebom, Mikrokreditna fondacija„LOK“  Sarajevo raspisuje:   OGLAS Za prijem radnika u radni odnos, na poziciju: KREDITNI SLUŽBENIK, puno radno vrijeme.   Lokacija posla:  Regionalni ured Bihać –  1 izvršioc   Opis zadataka i odgovornosti: Vrši promociju kreditnih proizvoda na terenu i u kancelarijama LOK MKF Realizira plasman mikrokredita, uz procjenu rizika i […]