O NAMA

Mikrokreditna fondacija LOK Sarajevo (u daljem tekstu: LOK MKF) je nedepozitna finansijska organizacija čija je osnovna djelatnost davanje mikrokredita, s ciljem poboljšanja materijalnog položaja korisnika mikrokredita, povećanja zaposlenosti i pružanja podrške razvoju poduzetništva.

LOK MKF baštini i nastavlja društvenu misiju i poslovnu historiju započetu 1997. godine implementacijom mikrokreditnog programa prvobitno u okviru nevladine organizacije, a po donošenju prvog Zakona o mikrokreditnim organizacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 24/00) osnovana je Mikrokreditna organizacija LOKmicro. Zatim je uslijedilo usklađivanje njenog statusa sa novim Zakonom o mikrokreditnim organizacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 59/06) i upis LOK MKF u Registar mikrokreditnih fondacija, 2008. godine.

Naši ciljani klijenti su:

  • fizička lica koja imaju poslovnu ideju i namjeru pokretanja vlastitog biznisa, te potrebu za inicijalnim ili dodatnim finansijskim sredstvima za tu svrhu;
  • mikro i mali poslovni subjekti u fazi nastanka, u tekućem poslovanju i razvoju;
  • individualni poljoprivrednici i poljoprivrednička domaćinstva;
  • fizička lica i porodična domaćinstva koja imaju potrebu za dogradnju, obnovu ili adaptaciju stana ili kuće, radi poboljšanja uslova stanovanja i energetske efikasnosti stambenih objekata;
  • fizička lica koja imaju potrebu za dodatnim finansijskim sredstvima namijenjenim zadovoljenju ličnih ili potreba domaćinstva.