Trenutno stanje

Konkursi i oglasi za posao

LOK MKF kontinuirano radi na poboljšanju nivoa znanja, stručne osposobljenosti i kompetentnosti svojih uposlenika, razvijanju timskog duha I lojalnosti uposlenih. Paralelno s tim LOK MKF ima otvorena vrata za talentovane profesionalce i sve oni koji imaju ambiciju i volju da se pridruže uspješnom kolektivu.

Pridružite se LOK MKF timu i pošaljite nam, sa naznakom “Aplikacija za posao”, svoju biografiju i popratno pismo emailom na info@lok.ba ili poštom na:

LOK mikrokreditna fondacija Sarajevo
Skenderija 13
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina