--------2

Mikro i mala preduzeća

LOK MKF, u skladu s svojom misijom, ulaže kontinuiran napor u iznalaženje kreditnih linija i usluga koje prvenstveno zadovoljavaju potrebe mikro i malih privrednih subjekata kao i potiču pojedince da ustraju u namjeri i ideji da osnuju mikro ili malo preduzeće.

Sektor mikro, malih i srednji preduzeća je nadasve prepoznat kao najveći generator radnih mjesta i potencijal za napredak ekonomije te kao takav zaslužuje i posebnu pažnju. Kreditne linije LOK Poduzetnik i LOK Biznis su kreirane u skladu s potrebama postojećih mikro i malih privrednih subjekata kao i pojedinaca koji osnivaju mikro ili malo preduzeće.

Kroz kreditnu liniju LOK Poduzetnik finansijska sredstva se usmjeravaju na segment fizičkih lica koja su u procesu osnivanja mikro ili malog preduzeća ili u skorijoj budućnost namjeravaju otpočeti proces. U skladu s tim namjena kredita iz linije LOK Poduzetik može biti investiranje u stalna sredstva i/ili finansiranje obrtnih sredstava ili finansiranje osnovačkih ulaganja/drugih troškova vezanih za početak poslovne aktivnosti.

Kreditna linija LOK Biznis podrazumjeva finansijska sredstva usmjerena na segment poslovnih subjekata u formi mikro ili malih preduzeća. Namjena kredita iz linije LOK Biznis može biti investiranje u stalna sredstva i/ili finansiranje obrtnih sredstava.