Dobrodošli u Lok

Radimo s vama na rješavanju vaših najvažnijih prioriteta.

Mikrokreditna fondacija LOK Sarajevo (u daljem tekstu: LOK MKF) je nedepozitna finansijska organizacija čija je osnovna djelatnost davanje mikrokredita, s ciljem poboljšanja materijalnog položaja korisnika mikrokredita, povećanja zaposlenosti i pružanja podrške razvoju poduzetništva.

LOK MKF baštini i nastavlja društvenu misiju i poslovnu historiju započetu 1997. godine implementacijom mikrokreditnog programa prvobitno u okviru nevladine organizacije, a po donošenju prvog Zakona o mikrokreditnim organizacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 24/00) osnovana je Mikrokreditna organizacija LOKmicro. Zatim je uslijedilo usklađivanje njenog statusa sa novim Zakonom o mikrokreditnim organizacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 59/06) i upis LOK MKF u Registar mikrokreditnih fondacija, 2008. godine.

#
24

Godine iskustva

Naši ciljani klijenti su:

Fizička lica

Fizička lica koja imaju poslovnu ideju i namjeru pokretanja vlastitog biznisa, te potrebu za inicijalnim ili dodatnim finansijskim sredstvima za tu svrhu;

Mikro subjekti

Mikro i mali poslovni subjekti u fazi nastanka, u tekućem poslovanju i razvoju;

Individualci

Individualni poljoprivrednici i poljoprivrednička domaćinstva;

Fizička lica i porodična domaćinstva

Fizička lica i porodična domaćinstva koja imaju potrebu za dogradnju, obnovu ili adaptaciju stana ili kuće, radi poboljšanja uslova stanovanja i energetske efikasnosti stambenih objekata;

Dodatno finansiranje

Fizička lica koja imaju potrebu za dodatnim finansijskim sredstvima namijenjenim zadovoljenju ličnih ili potreba domaćinstva.

Prilagođene ponude

Obratite nam se sa zahtijevom a mi ćemo se potruditi da kreiramo ponudu baš za vas te vas besplatno posavjetujemo.

#
100%

Dosljedni principima

Misija, vizija i vrijednosti

LOK MKF od 1997.godine osigurava put do kapitala onima kojima finansijska sredstva nisu dostupna. Terenske kancelarije LOK MKF se nalaze širom Bosne i Hercegovine.
Zahvaljujući pravilno definisanoj viziji, timskoj orijentaciji, brzom prilagođavanju tržišnim promjenama, te lojalnom odnosu prema klijentima, LOK MKF je jedna od vodećih mikrokreditnih fondacija u Bosni i Hercegovini.

Misija LOKa
Kontinuirano pružanje mikrofinansijskih usluga ekonomski slabije razvijenoj kategoriji stanovništva koje će im omogućiti: samozapošljavanje, sigurnost, finansijsku stabilnost, povećanje prihoda, stvaranje boljih životnih uslova, kao i učešće u tržišnoj utakmici.

Vizija LOK-a
Postati najinovativnija i vodeća mikrofinansijska organizacija koja pruža podršku u rastu životnog standarda stanovnika Bosne i Hercegovine.

Vrijednosti LOKa
• Posvećenost klijentu
• Kontinuirano poboljšavanje kvalitete rada i nivoa efikasnosti
• Etičnost i transparentnost
• Dostupnost
• Posvećenost i lojalnost uposlenih
• Timski rad
• Stalno poboljšavanje nivoa znanja, stručne osposobljenosti i kompetentnosti