Na osnovu odluke Upravnog odbora broj 2893/03/21 od 29.04.2021. godine, Mikrokreditna fondacija „LOK“ Sarajevo objavljuje JAVNI OGLAS O PRODAJI NEKRETNINA I. Prodavac Prodavac nekretnina je Mikrokreditna fondacija“LOK“ Sarajevo, sa sjedištem u Ul. Skenderija br. 13, 71000 Sarajevo. II. Predmet prodaje i početna cijena Predmet prodaje sa početnim cijenama su sljedeće nekretnine: 1. poslovni objekat u […]