Opšti uslovi poslovanja


Ovdje možete preuzeti dokument o Opštim uslovima poslovanja LOK MKF.Opšti uslovi poslovanja sa primjenom od 26.11.2014. godine (PDF)

Odluka o tarifi naknada za usluge (PDF)

Pregled naknada i tarifa LOK MKF - 20.03.2019.