KONTAKT

LOK mikrokreditna fondacija Sarajevo
Skenderija 13
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 564 200
Telefax: +387 33 564 201
Email: info@lok.ba