LOK KREDITI


Od osnivanja 1997. godine pa do danas LOK MKF je osigurala put do kapitala onima kojima kapital nije bio dostupan i koji ni sanjali nisu da je do finansijskih sredstava moguće doći tako jednostavno i brzo. LOK MKF uspješno saradjuje sa desetinama hiljada klijenata širom Bosne i Hercegovine i prepoznata je kao lokalni partner koji radi za Vas, blizu Vas i sa zajedničkim ciljem.

Kreditni proizvodi koje nudi LOK MKF su brzi, jednostavni i dostupni mikro i malim preduzećima i fizičkim licima koja imaju otežan pristup bankarskim uslugama. Kreditni proizvodi su podjeljeni u 3 kategorije i to:


1. POSLOVNI KREDITI
    POLJOPRIVREDNI
   
Podrška poljoprivredi 1
    LOK poljoprivrednik
    Caritas
   
OSTALI
   
LOK biznis
    LOK poduzetnik
    LOK žena poduzetnica

   

2. STAMBENI KREDITI
   
LOK housing

3. OSTALI KREDITI
  
  LOK 5000
    LOK nenamjenski