„Djeca su vojska najjača“

Mikrokreditna fondacija LOK danas je posjetila KJU „ Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ u Sarajevu i tim povodom im uručila donaciju.

Iako je period u kojem se nalazimo zaista izazovan i pun neizvjesnosti LOK MKF nastoji dati svoj doprinos zajednici pomažući najosjetljivijim segmentima društva.

Dječiji dom Bjelave bilježi svoju 120-godišnju tradiciju, te je njihova uloga u našem društvu velika, stoga je potrebno da im osiguramo bezbrižno djetinjstvo i poručimo da oni nisu sami.

I u budućnosti LOK MKF će biti podrška Dječijem domu bez roditeljskog staranja.

Djeca trebaju svu ljubav ovog svijeta!!!

 

VAŠA LOK MKF