Slide

Mikrokreditna fondacija LOK Sarajevo


ZA veliki osmijeh!

LOK MKF od 1997.godine omogućava svima,
onima kojima finansijska sredstva nisu dostupna,
da dođu do potrebnih sredstava.

O NAMA
Mali krediti