O NAMA

Mikrokreditna fondacija LOK Sarajevo (u daljem tekstu: LOK MKF) je nedepozitna finansijska organizacija čija je osnovna djelatnost davanje mikrokredita, s ciljem poboljšanja materijalnog položaja korisnika mikrokredita, povećanja zaposlenosti i pružanja podrške razvoju poduzetništva.

LOK MKF baštini i nastavlja društvenu misiju i poslovnu historiju započetu 1997. godine implementacijom mikrokreditnog programa prvobitno u okviru nevladine organizacije, a po donošenju prvog Zakona o mikrokreditnim organizacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 24/00) osnovana je Mikrokreditna organizacija LOKmicro. Zatim je uslijedilo usklađivanje njenog statusa sa novim Zakonom o mikrokreditnim organizacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj 59/06) i upis LOK MKF u Registar mikrokreditnih fondacija, 2008. godine.

Naši ciljani klijenti su:

  • fizička lica koja imaju poslovnu ideju i namjeru pokretanja vlastitog biznisa, te potrebu za inicijalnim ili dodatnim finansijskim sredstvima za tu svrhu;
  • mikro i mali poslovni subjekti u fazi nastanka, u tekućem poslovanju i razvoju;
  • individualni poljoprivrednici i poljoprivrednička domaćinstva;
  • fizička lica i porodična domaćinstva koja imaju potrebu za dogradnju, obnovu ili adaptaciju stana ili kuće, radi poboljšanja uslova stanovanja i energetske efikasnosti stambenih objekata;
  • fizička lica koja imaju potrebu za dodatnim finansijskim sredstvima namijenjenim zadovoljenju ličnih ili potreba domaćinstva.

 

Account Suspended
Account Suspended
This Account has been suspended.
Contact your hosting provider for more information.